Create Agency Sweden

Create Agency Sweden AB är ett nystartat bolag som för närvarande fokuserar uteslutande på Match Cup 2018 och framåt.

Create skapar plattformar där företag möter varandra och sina kunder i en inspirerande och avslappnad miljö. GKSS Match Cup Sweden skapar möjligheter för partners att synliggöra sig i ett fantastiskt sammanhang, men även finna utrymme att hitta samarbeten med andra partners och nya kunder.

Som HR aktivitet erbjuder matchcupen en oslagbar möjlighet att visa uppskattning till befintlig personal och även att visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare på en arbetsmarknad där kompetensförsörjning blir en allt viktigare fråga.