Affärsnätverket & SIDCON Seminarier

Vår vision är att skapa näringslivets motsvarighet till Almedalen.

GKSS Match Cup är en plattform där företag möter varandra och sina kunder i en inspirerande och avslappnad miljö. Vi skapar möjligheter för partners att synliggöra sig i ett fantastiskt sammanhang, men även finna utrymme att hitta samarbeten med andra partners och nya kunder.

Vecka 27 är den sista kontakten och det sista handslaget innan semestrarna och en given anledning att hålla eller skapa kontakt till hösten

Genom ett nytt seminariekoncept SID Conversations  www.sidcon.se  som partners och intresserade kan ta del av, lyfter vi affärsdrivande ämnen i linje med våra tre värdeord Hållbarhet, Digitalisering och Innovation. Boka dina biljetter här

  • Hållbarhet är inte längre en lyx utan ett krav och vi behöver både ett hållbart företagande och en hållbar och jämlik framtid.
  • Behovet av innovation är stort för att bygga den framtiden. Forskning och utbildning är hörnstenar för att skapa det hållbara samhället.
  • Digitalisering är ytterligare en byggsten och ett medel för att skapa lönsamma och hållbara affärer och för att minska vårt avtryck i miljön.

Som HR aktivitet erbjuder matchcupen en oslagbar möjlighet att visa uppskattning till befintlig personal och även att visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare på en arbetsmarknad där kompetensförsörjning blir en allt viktigare fråga.

Vi kommer under de kommande åren utveckla den affärsmässiga nyttan genom att verka för samarbeten mellan våra partners genom att skapa en plattform för utveckling, entreprenörsskap, knowledge sharing och relationsskapande,

GKSS Match Cup är en plats för våra partners kundaktiviteter, varumärkesexponering, produktlanseringar, PR-aktiviteter och möten samt en arena för utbildning och seminarier.