Bli en partner

Vår vision är att skapa näringslivets motsvarighet till Almedalen.

Vi söker ständigt efter partners som delar våra visioner och vill vara med och utveckla arrangemanget såväl som vårt partnernätverk.

Den affärsmässiga delen cirkulerar kring våra tre kärnämnen; Digitalisering, Innovation och Hållbarhet. – Tre ämnen som går hand i hand och är det som driver vårt samhälle framåt. Seglingen symboliserar hållbart tävlande drivet av vind och vågor.

I nätverket strävar vi efter att dela kunskap och hitta samarbetsformer, så att alla som är med får nytta av det. De positiva associationsvärdena från segling, renhet, ledarskap och tävlingsfokus, tillsammans med våra kärnämnen är en fantastisk start för er nya kommunikativa plattform.

Kontakta oss för att se vilka möjligheter som finns.

Madelene Gimlegård
Event & Partner Manager
0767 – 75 92 13, Madelene [at] createagency.se

Patrik Malmer
Director Match Cup
0705 – 81 45 03, patrik [at] createagency.se

KLARA PARTNERS 2018